Make your own free website on Tripod.com
klik pada bahagian yang di inginkan
Shoulder
Trapezium
Chest
Biceps
Abdominal
Quad
Triceps
Setiap bahagian badan mempunyai bentuk dan teknik latihan yang berbeza.
Latihan yang betul akan menghasilkan bentuk dan pembesaran yang seimbang